Om Musik i Torn

Musik i Torn är en privat Musikskola som ger privatlektioner i instrumenten Gitarr, Piano, Elbas och Sång.

Jag som undervisar heter Lars Wedin och är lärarutbildad från Lunds Universitet med examen år 2006.
Ända sedan barnsben har jag sysslat med musik i olika former och har genom musikklasser, musikgymnasium och Musikhögskolan gjort mitt intresse till profession.

Jag har förutom de instrument som jag undervisar i utbildning i Rytmik vilket är en metod att lära ut musik på som skiljer sig från det konventionella sättet att lära ut musik. Det går ut på att lära sig musik genom att använda sig utav det man redan har tillgång till, sin kropp. I grupp formas man att förstå musik på ett lekfullt och socialt hållbart sätt.

Jag försöker forma min instrumentala undervisning med inslag av Rytmikmetoden för att komplettera och utöka förståelsen för olika begrepp inom musiken. På så sätt får eleverna större förståelse för det komplexa i att lära sig musik, vilket i sin tur gör att de blir bättre på att uttrycka sig på ett musikaliskt sätt.